Property Alert

Gebruiksvoorwaarden

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

De Site wordt u aangeboden door AMSTERDAM RENTALS ("AMSTERDAM RENTALS" of "Wij" of "ons") onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle hier vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") worden aangegaan door en tussen u en AMSTERDAM RENTALS en regelen uw toegang tot en gebruik van de Site, inclusief alle inhoud, informatie, functies en functionaliteit die beschikbaar zijn op of via de Site. Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gebruikt.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de site. Uw voortgezet gebruik van de site na het plaatsen van herziene gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. U doet verder afstand van enig recht dat u mogelijk heeft om specifieke kennisgeving van dergelijke wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden te ontvangen. Als gebruiker van de site is het uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen.

De site en zijn inhoud

De site is ontworpen om u toegang te bieden tot woningen en commercieel onroerend goed, informatie over onroerend goed en informatie over AMSTERDAM VERHUUR. We behouden ons het recht voor om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site, en alle inhoud en informatie daarin, voor zover nodig om de Site te runnen en beschikbaar te maken voor u en anderen, om de Site te beschermen en om de Site te evalueren en te verbeteren. Met betrekking tot alle inhoud of informatie die u op de site invoert, erkennen we dat we niet de eigenaar zijn van die inhoud of informatie en niet het recht hebben om toegang te krijgen tot die inhoud of informatie, behalve zoals hierin uiteengezet, en we mogen deze niet openbaar maken inhoud of informatie die u op de Site invoert aan derden, behalve zoals beschreven in onze Privacyverklaring, vereist om te voldoen aan een dagvaarding van de overheid, een ander verplicht verzoek van de overheid of een gerechtelijk bevel. De lay-out, opmaak en functies van en toegangsrechten voor de site zijn zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald of gespecificeerd. We hebben ook het exclusieve recht om de site te wijzigen, upgraden en veranderen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de site of de inhoud ervan op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de site of de hele site naar eigen goeddunken beperken tot gebruikers. AMSTERDAM RENTALS kan uw toegang tot en gebruik van de site of een deel van de site om welke reden dan ook beëindigen, met of zonder kennisgeving.

Licentieverlening en beperkingen

Afhankelijk van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden, verlenen wij u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de site. Alle rechten om de site te gebruiken worden verleend op voorwaarde dat dergelijke rechten vervallen als u de gebruiksvoorwaarden niet naleeft. Deze gebruiksvoorwaarden bieden alleen een licentie en geen toewijzing of verkoop. We dragen geen eigendom of intellectueel eigendomsbelang of titel in en naar de site over aan u of iemand anders. Verder behouden we ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend door deze gebruiksvoorwaarden. Dienovereenkomstig mag u geen eigendomsrechtelijke kennisgevingen of labels, licenties, licenties, licenties, licenties, licenties, sublicentie geven, het gebruik door een (andere) persoon of entiteit toestaan, overdragen, verkopen, spiegelen, inlijsten, exploiteren, verhuren, leasen, private label, een veiligheidsbelang toekennen in, of anderszins gebruiken op een manier die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan. Bovendien zult u geen contractuele relatie of andere wettelijk bindende verplichting aangaan met een derde partij of persoon die tot doel of gevolg heeft dat AMSTERDAM RENTALS of de Site wordt belast.

Verplichtingen van de gebruiker

U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van de site. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent (of de wettelijke meerderjarigheid is, welke van beide het hoogst is). U erkent ook en gaat ermee akkoord dat het gebruik van internet en de site uitsluitend op eigen risico is.

Volledige overeenkomst

De gebruiksvoorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en AMSTERDAM M RENTALS met betrekking tot de site en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de site.